سازمان حمل و نقل و بار و مسافر


02

مزایده اتوبوس‌های جدید اراک انجام شد/ ورود 11 اتوبوس به ناوگان طی هفته جاری

مزایده اتوبوس‌های جدید اراک انجام شد/ ورود 11 اتوبوس به ناوگان طی هفته جاری

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک با اشاره به برگزاری مزایده و بازگشایی پاکت‌های 50 دستگاه اتوبوس جدید و