سازمان حمل و نقل و بار و مسافر


06

آمار خروجی مسافر سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اراک

آمار خروجی مسافر سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اراک

آمار خروجی مسافر سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اراک

امیرا... طاهری، مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اراک، در ارتباط با آمار خروجی مسافر و سرویس پایانه های مسافری در دی ماه سال 92 چنین اظهار نمود: پایانه مسافربری 3040 سرویس اتوبوس، شصت و پنج هزار و هفتصد و هفتاد و چهار مسافر، 2596 سرویس مینی بوس، سی و نه هزار و سیصد و هفت مسافر و 2611 سرویس سواری، ده هزار و چهارصد و هشتاد و یک مسافر در این ماه جا به جا شده اند.

طاهری همچنین در ارتباط با تأمین رفاه حال مسافرین در فصل سرما، عنوان کرد: تجهیز خودروها به زنجیر چرخ، استفاده از آن در مواقع بارش، وسایل گرمایشی، اعلام رعایت نکات ایمنی و مجهز نمودن خودروها به وسایل مورد نیاز به کلیه شرکت های مسافربری از مهم ترین اقدامات صورت گرفته توسط این سازمان در فصل زمستان می باشد.

امتیازات:: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (321)
کد خبر: 2011